Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب محمدپارسا نجفی.

دولت و مجلسی که خود را نوکر مردم نه سرور آنها بداند و در برابر رسانه‌ها پاسخگو باشد و شفاف‌سازی کند، درصدد حل مشکلات اقتصادی و زندگی مردم خواهد بود.
یادداشت/ محمدپارسا نجفی؛
142129.jpg
دولت و مجلسی که خود را نوکر مردم نه سرور آنها بداند و در برابر رسانه‌ها پاسخگو باشد و شفاف‌سازی کند، درصدد حل مشکلات اقتصادی و زندگی مردم خواهد بود.
موج عدالت‌خواهی مردم، ایران را متحول می‌کند، اگر...
یادداشت/ محمدپارسا نجفی؛
موج عدالت‌خواهی مردم، ایران را متحول می‌کند، اگر...
دولت و مجلسی که خود را نوکر مردم نه سرور آنها بداند و در برابر رسانه‌ها پاسخگو باشد و شفاف‌سازی کند، درصدد حل مشکلات اقتصادی و زندگی مردم خواهد بود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب محمدپارسا نجفی.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب محمدپارسا نجفی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب محمدپارسا نجفی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد