Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب مدیرکل اوقاف استان بزد.

ایجاد موقوفات جدید برای امدادرسانی به آسیب دیدگان بلایای طبیعی امری ضروری است
مدیرکل اوقاف استان یزد:
ایجاد موقوفات جدید برای امدادرسانی به آسیب دیدگان بلایای طبیعی امری ضروری است
مدیرکل اوقاف استان بزد گفت: وقفیات یکی از عوامل کاستن آلام مردم هستند و به همین دلیل باید در استان تدبیری صورت بگیرد که درزمینهٔ یاری‌رسانی به زلزله‌زدگان و آسیب دیدگان بلایای طبیعی وقفیاتی ایجاد شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مدیرکل اوقاف استان بزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مدیرکل اوقاف استان بزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب مدیرکل اوقاف استان بزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب مدیرکل اوقاف استان بزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد