Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب مذاکره تلفنی.

لغو همه تحریم ها و مذاکرات ژنو بهترین فرصت برای «راست آزمایی» آمریکا
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
لغو همه تحریم ها و مذاکرات ژنو بهترین فرصت برای «راست آزمایی» آمریکا
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس لغو همه تحریم ها بدون پیش شرط را در وهله اول بهترین فرصت برای "راست آزمایی" آمریکایی ها دانست.
مذاکره روحانی- اوباما با فشار هاشمی و خاتمی بوده است
کریمی قدوسی
مذاکره روحانی- اوباما با فشار هاشمی و خاتمی بوده است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: اخبارها حکایت از آن دارد که آقای روحانی از سوی هاشمی و خاتمی تحت فشار قرار گرفته است که در حال تحقیق صحت آن هستیم، اما گویا این تماس ها ظاهرا انجام شده است و به آقای روحانی تاکید کرده اند از این...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مذاکره تلفنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مذاکره تلفنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب مذاکره تلفنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد