Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب مشکلات آب در مهردشت.

آغاز عملیات ساخت مخزن هوایی به ارزش 6 میلیارد ریال در مهردشت
به منظور رفع نوسانات فشار آب رخ داد
آغاز عملیات ساخت مخزن هوایی به ارزش 6 میلیارد ریال در مهردشت
مدیر شعبه آبفار ابرکوه از آغاز عملیات ساخت مخزن هوايی 100 متر مکعبی شهر مهردشت به منظور جلوگيري از نوسانات فشار آب در شبكه توزيع اين شهر خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مشکلات آب در مهردشت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مشکلات آب در مهردشت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب مشکلات آب در مهردشت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب مشکلات آب در مهردشت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد