Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب من یک هنرمند مدافع حرم هستم.

پیام مادر«شهید محمدخانی» به هنرمندان یزد
با مضمون حجاب صورت گرفت
پیام مادر«شهید محمدخانی» به هنرمندان یزد
بی بی مرضیه سالاری مادر شهید محمد خانی پیامی را با مضمون حجاب برای دومین گردهمایی گروه مجازی«من یک هنرمند مدافع حرم هستم» نوشت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب من یک هنرمند مدافع حرم هستم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب من یک هنرمند مدافع حرم هستم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب من یک هنرمند مدافع حرم هستم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب من یک هنرمند مدافع حرم هستم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد