Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب مهدکودک روستایی.

توزیع یک وعده غذای گرم در مهدکودک های روستایی میبد
برای 240 کودک میبدی انجام شد
توزیع یک وعده غذای گرم در مهدکودک های روستایی میبد
رئیس بهزیستی شهرستان میبد از بهره مندی 243 کودک میبدی از طرح «یک وعده غذای گرم» در روستا مهدهای این شهرستان خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مهدکودک روستایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مهدکودک روستایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب مهدکودک روستایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب مهدکودک روستایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد