Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب مهدی چاکری زاده.

فقدان صنایع گلاب گیری همچنان معضلی برای کارافرینان خاتم
گل محمدی؛ یک بار کشت، چندین سال برداشت
فقدان صنایع گلاب گیری همچنان معضلی برای کارافرینان خاتم
کارآفرین هراتی نبود کارخانه گلاب گیری در شهرستان را از عمده مشکلات این کار عنوان و گفت: محصول برداشت شده را باید به دلیل عدم وجود کارخانجات گلاب گیری در شهرستان به شهرهای اطراف صادر کنیم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مهدی چاکری زاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مهدی چاکری زاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب مهدی چاکری زاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد