Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب مهندس رحیم دل.

کارخانه کمپوست یزد روزانه 150 تن زباله دریافت می کند
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد:
کارخانه کمپوست یزد روزانه 150 تن زباله دریافت می کند
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد گفت: در سال‌های گذشته روزانه حدود 6 تن پسماند خشک از مبدا جمع‌آوری می‌شد که در سال 95 این میزان روزانه به 9/5 تا 10 تن رسیده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مهندس رحیم دل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مهندس رحیم دل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب مهندس رحیم دل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد