Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب موج عدالت خواهی.

دولت و مجلسی که خود را نوکر مردم نه سرور آنها بداند و در برابر رسانه‌ها پاسخگو باشد و شفاف‌سازی کند، درصدد حل مشکلات اقتصادی و زندگی مردم خواهد بود.
یادداشت/ محمدپارسا نجفی؛
142129.jpg
دولت و مجلسی که خود را نوکر مردم نه سرور آنها بداند و در برابر رسانه‌ها پاسخگو باشد و شفاف‌سازی کند، درصدد حل مشکلات اقتصادی و زندگی مردم خواهد بود.
موج عدالت‌خواهی مردم، ایران را متحول می‌کند، اگر...
یادداشت/ محمدپارسا نجفی؛
موج عدالت‌خواهی مردم، ایران را متحول می‌کند، اگر...
دولت و مجلسی که خود را نوکر مردم نه سرور آنها بداند و در برابر رسانه‌ها پاسخگو باشد و شفاف‌سازی کند، درصدد حل مشکلات اقتصادی و زندگی مردم خواهد بود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب موج عدالت خواهی.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب موج عدالت خواهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب موج عدالت خواهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد