Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب نشست زنان و مادران جهان اسلام.

نیاز فرزندان به محبت نیاز اصلی و خطری است/ معرفی رقبای والدین در تربیت فرزندان
مدیر حوزه علمیه کوثر ابرکوه:
نیاز فرزندان به محبت نیاز اصلی و خطری است/ معرفی رقبای والدین در تربیت فرزندان
مدیر حوزه علمیه کوثر در نشست "زنان و مادران جهان اسلام" گفت: ماهواره، اینترنت، بازی های رایانه ای و... از رقبایی هستند که اگر والدین کوتاهی کنند آنها به تربیت فرزندان جهت می دهند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نشست زنان و مادران جهان اسلام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نشست زنان و مادران جهان اسلام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب نشست زنان و مادران جهان اسلام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد