Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب نصیر عباسی.

خدمت‌رسانی 180 زائر از استان یزد در حوزه امانت‌داری نجف و سامرا+ تصاویر
نماینده قرارگاه خادمان افتخاری بقیه‌الله در نجف:
خدمت‌رسانی 180 زائر از استان یزد در حوزه امانت‌داری نجف و سامرا+ تصاویر
نماینده قرارگاه خادمان افتخاری بقیه‌الله در نجف، گفت : تعداد 180 نفر خادمان افتخاری از شهرستان‌های استان یزد، در حرم‌های نجف و سامرا در حوزه امانت‌داری ایام اربعین فعالیت می‌کنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نصیر عباسی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب نصیر عباسی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد