Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب نظارت اتاق اصناف.

تشکیل بیش از چهار هزار و 200 پرونده تخلف صنفی در یزد
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف یزد خبر داد
تشکیل بیش از چهار هزار و 200 پرونده تخلف صنفی در یزد
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف یزد گفت: طی ده ماهه نخست امسال 99 هزار و 300 بازرسی از واحدهای صنفی یزد انجام شده که موجب تشکیل چهار هزار و 261 پرونده شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نظارت اتاق اصناف.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نظارت اتاق اصناف.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب نظارت اتاق اصناف.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب نظارت اتاق اصناف.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد