Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب نهال زیتون.

در ایام درختکاری برخی مسئولین ابرکوه کمبود نهال زیتون را بهانه‌ای برای عدم تغیر کشت گیاهان کم آب‌خواه غیر مثمر همچون کاج و سرو کرده‌اند.
وقتی پاسخی راحت جایگزین اجرای طرح‌های ساده و مثمر ثمر می‌شود
olives-3.jpg
در ایام درختکاری برخی مسئولین ابرکوه کمبود نهال زیتون را بهانه‌ای برای عدم تغیر کشت گیاهان کم آب‌خواه غیر مثمر همچون کاج و سرو کرده‌اند.
بهانه «کمبود نهال زیتون» به‌جای تدابیر آینده دار برای شهر کم آب ابرکوه
وقتی پاسخی راحت جایگزین اجرای طرح‌های ساده و مثمر ثمر می‌شود
بهانه «کمبود نهال زیتون» به‌جای تدابیر آینده دار برای شهر کم آب ابرکوه
در ایام درختکاری برخی مسئولین ابرکوه کمبود نهال زیتون را بهانه‌ای برای عدم تغیر کشت گیاهان کم آب‌خواه غیر مثمر همچون کاج و سرو کرده‌اند.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نهال زیتون.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب نهال زیتون.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب نهال زیتون.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد