Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب نیاز به محبت.

نیاز فرزندان به محبت نیاز اصلی و خطری است/ معرفی رقبای والدین در تربیت فرزندان
مدیر حوزه علمیه کوثر ابرکوه:
نیاز فرزندان به محبت نیاز اصلی و خطری است/ معرفی رقبای والدین در تربیت فرزندان
مدیر حوزه علمیه کوثر در نشست "زنان و مادران جهان اسلام" گفت: ماهواره، اینترنت، بازی های رایانه ای و... از رقبایی هستند که اگر والدین کوتاهی کنند آنها به تربیت فرزندان جهت می دهند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نیاز به محبت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نیاز به محبت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب نیاز به محبت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد