Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب هفتمین جشنواره ملی «قد قامت زخم».

مهردشت میزبان هفتمین جشنواره ملی «قد قامت زخم» می‌شود
هفته آینده؛
مهردشت میزبان هفتمین جشنواره ملی «قد قامت زخم» می‌شود
مسئول بسیج هنرمندان ابرکوه از برگزاری هفتمین جشنواره کشوری شعر قد قامت زخم در شهر مهردشت خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب هفتمین جشنواره ملی «قد قامت زخم».

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب هفتمین جشنواره ملی «قد قامت زخم».

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب هفتمین جشنواره ملی «قد قامت زخم».

هیچ نتیجه ای وجود ندارد