Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب وظایف روحانیت.

مطالبه گری حق حوزه و روحانیت
یادداشت/محمدحسین رمضانی
مطالبه گری حق حوزه و روحانیت
مطالبه گری، دفاع از انقلاب و جلوگیری از حاشیه‌سازی، نه‌فقط حق حوزه‌های علمیه است، بلکه یکی از وظایف اصلی جامعه روحانیت است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب وظایف روحانیت.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب وظایف روحانیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب وظایف روحانیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب وظایف روحانیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد