Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب وقف قرآنی.

رییس اداره امورقرآنی اداره کل اوقاف و امورخیریه یزد گفت: امسال ۴ وقف قرآنی به ثبت رسیده که ۱ مورد در تفت، ۱ مورد در ابرکوه و ۲ مورد در میبد وقف شده است.
533015.jpg
رییس اداره امورقرآنی اداره کل اوقاف و امورخیریه یزد گفت: امسال ۴ وقف قرآنی به ثبت رسیده که ۱ مورد در تفت، ۱ مورد در ابرکوه و ۲ مورد در میبد وقف شده است.
ثبت وقف جدید قرآنی در ابرکوه
رییس اداره امورقرآنی اداره کل اوقاف و امورخیریه یزد خبر داد
ثبت وقف جدید قرآنی در ابرکوه
رییس اداره امورقرآنی اداره کل اوقاف و امورخیریه یزد گفت: امسال ۴ وقف قرآنی به ثبت رسیده که ۱ مورد در تفت، ۱ مورد در ابرکوه و ۲ مورد در میبد وقف شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب وقف قرآنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب وقف قرآنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب وقف قرآنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب وقف قرآنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد