Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب پارتی در یزد.

پشت پرده شایعه دستگیری ۱۵۰ دختر و پسر در یک پارتی در شهر یزد
اندکی تامل؛
پشت پرده شایعه دستگیری ۱۵۰ دختر و پسر در یک پارتی در شهر یزد
خبری بی اساس در برخی از کانال های تلگرامی و فضای مجازی یزد منتشر شد که کمتر از چند دقیقه تکذیب شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پارتی در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پارتی در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب پارتی در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد