Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب پرونده های دادگستری در ابرکوه.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه، همکاری مردم این شهرستان را در عفو و بخشش متشاکیان را ستود و گفت: ۸۰درصد پرونده ها در دستگاه قضایی به صلح و سازش ختم شده و ۳۰ درصد آن با انصراف از شکایت مختومه...
46-8-1.jpg
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه، همکاری مردم این شهرستان را در عفو و بخشش متشاکیان را ستود و گفت: ۸۰درصد پرونده ها در دستگاه قضایی به صلح و سازش ختم شده و ۳۰ درصد آن با انصراف از شکایت مختومه...
۸۰ درصد شاکیان ابرکوهی با بخشش، پرونده های دادگستری را مختومه کردند
با عفو و گذشت مردمی؛
۸۰ درصد شاکیان ابرکوهی با بخشش، پرونده های دادگستری را مختومه کردند
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه، همکاری مردم این شهرستان را در عفو و بخشش متشاکیان را ستود و گفت: ۸۰درصد پرونده ها در دستگاه قضایی به صلح و سازش ختم شده و ۳۰ درصد آن با انصراف از شکایت مختومه شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پرونده های دادگستری در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پرونده های دادگستری در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب پرونده های دادگستری در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد