Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب پمپ بنزین.

تکذیب شایعه ها/ استفاده از کارتخوان در اکثر جایگاه های سوخت یزد ادامه دارد
رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه یزد:
تکذیب شایعه ها/ استفاده از کارتخوان در اکثر جایگاه های سوخت یزد ادامه دارد
رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه یزد گفت: در اکثر جایگاه های سوخت استان فروش از طریق کارت در حال انجام است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پمپ بنزین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پمپ بنزین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب پمپ بنزین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد