Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب کرسی آزاد اندیشی.

برگزاری کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه آزاد ابرکوه به روایت تصویر
برگزاری کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه آزاد ابرکوه به روایت تصویر
دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه اقدام به برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع اقتصاد مقاومتی و تعامل با قدرت های بزرگ، با حضور دانشجویان، اساتید و کارشناسان اقتصاد، کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد گفت: «احداث خانه فرهنگ و هنر، بزرگداشت مفاخر فرهنگی، بزرگداشت شهدای دانشجو، فرهنگ‌سازی کرسی‌های آزاداندیشی در واحد ابرکوه، و...از جمله اقدامات فرهنگی ماندگار و شاخص...
th (1)-23.jpg
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد گفت: «احداث خانه فرهنگ و هنر، بزرگداشت مفاخر فرهنگی، بزرگداشت شهدای دانشجو، فرهنگ‌سازی کرسی‌های آزاداندیشی در واحد ابرکوه، و...از جمله اقدامات فرهنگی ماندگار و شاخص...
کرسی آزاداندیشی در دانشگاه آزاد ابرکوه از اقدامات شاخص فرهنگی است
رئیس دانشگاه آزاد استان:
کرسی آزاداندیشی در دانشگاه آزاد ابرکوه از اقدامات شاخص فرهنگی است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد گفت: «احداث خانه فرهنگ و هنر، بزرگداشت مفاخر فرهنگی، بزرگداشت شهدای دانشجو، فرهنگ‌سازی کرسی‌های آزاداندیشی در واحد ابرکوه، و...از جمله اقدامات فرهنگی ماندگار و شاخص دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کرسی آزاد اندیشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کرسی آزاد اندیشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب کرسی آزاد اندیشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب کرسی آزاد اندیشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد