Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب کشاورزی ابرکوه.

تداوم 2 دهه خشکسالی، برداشت بی‌رویه آب در حوزه شمال فارس، کاهش بارندگی و استفاده از آبیاری سنتی (غرقابی) در مزارع و باغ‌ها حیات کشاورزی ابرکوه را تهدید می‌کند، لذا طرح 2 مرحله‌ای خاموشی 60 روزه چاه‌ها...
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه خبر داد
n83196223-72823628.jpg
تداوم 2 دهه خشکسالی، برداشت بی‌رویه آب در حوزه شمال فارس، کاهش بارندگی و استفاده از آبیاری سنتی (غرقابی) در مزارع و باغ‌ها حیات کشاورزی ابرکوه را تهدید می‌کند، لذا طرح 2 مرحله‌ای خاموشی 60 روزه چاه‌ها...
طرح خاموشی چاه‌ها، نویدی برای حفظ کشاورزی ابرکوه
رگ 94.5 درصد قنات در 2 قرن؛
طرح خاموشی چاه‌ها، نویدی برای حفظ کشاورزی ابرکوه
تداوم 2 دهه خشکسالی، برداشت بی‌رویه آب در حوزه شمال فارس، کاهش بارندگی و استفاده از آبیاری سنتی (غرقابی) در مزارع و باغ‌ها حیات کشاورزی ابرکوه را تهدید می‌کند، لذا طرح 2 مرحله‌ای خاموشی 60 روزه چاه‌ها در نیمه دوم سال 97، نویدی برای حفظ کشاورزی بود.
حمایت همه‌جانبه مسئولین از متقاضیان احداث گلخانه‌ها در ابرکوه
در جلسه هماهنگی احداث گلخانه‌های بخش بهمن مطرح شد
حمایت همه‌جانبه مسئولین از متقاضیان احداث گلخانه‌ها در ابرکوه
مسئولین استانی و شهرستانی از طرح‌های احداث گلخانه‌ای از طریق شهرک‌های کشاوری حمایت می‌کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت: احمد رشیدی موفق شد از هر هکتار 132 تن محصول انار برداشت کند و مجموعاً از سه هکتار باغ 396 تن انار شیرین شهوار و ملس عقدا برداشت کرد و به‌عنوان انار کار نمونه استان...
در جلسه هماهنگی احداث گلخانه‌های بخش بهمن مطرح شد
n83117099-72688369.jpg
رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت: احمد رشیدی موفق شد از هر هکتار 132 تن محصول انار برداشت کند و مجموعاً از سه هکتار باغ 396 تن انار شیرین شهوار و ملس عقدا برداشت کرد و به‌عنوان انار کار نمونه استان...
انار کار ابرکوهی نمونه شد/ تولید 5 برابری انار در یکسال
رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد خبر داد
انار کار ابرکوهی نمونه شد/ تولید 5 برابری انار در یکسال
رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت: احمد رشیدی موفق شد از هر هکتار 132 تن محصول انار برداشت کند و مجموعاً از سه هکتار باغ 396 تن انار شیرین شهوار و ملس عقدا برداشت کرد و به‌عنوان انار کار نمونه استان انتخاب شد.
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه از آغاز برداشت محصول پیاز در200 هکتار از زمین‌های این شهرستان خبر داد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد خبر داد
927260.jpg
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه از آغاز برداشت محصول پیاز در200 هکتار از زمین‌های این شهرستان خبر داد.
کاهش 20 درصدی سطح زیر کشت پیاز در ابرکوه
مدیر جهادکشاورزی ابرکوه عنوان کرد؛
کاهش 20 درصدی سطح زیر کشت پیاز در ابرکوه
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه از آغاز برداشت محصول پیاز در200 هکتار از زمین‌های این شهرستان خبر داد.
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: 2 هزار و 700 تن انواع محصول گلخانه‌ای در 6 ماهه نخست سال از 11 هکتار اراضی زیر کشت شهرستان تولید و روانه بازار مصرف شد.
مدیر جهادکشاورزی ابرکوه عنوان کرد؛
n83079461-72625158.jpg
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: 2 هزار و 700 تن انواع محصول گلخانه‌ای در 6 ماهه نخست سال از 11 هکتار اراضی زیر کشت شهرستان تولید و روانه بازار مصرف شد.
تولید ۲هزار و ۷۰۰ تن محصول گلخانه‌ای در ابرکوه
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه خبر داد
تولید ۲هزار و ۷۰۰ تن محصول گلخانه‌ای در ابرکوه
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: 2 هزار و 700 تن انواع محصول گلخانه‌ای در 6 ماهه نخست سال از 11 هکتار اراضی زیر کشت شهرستان تولید و روانه بازار مصرف شد.
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه با اشاره به شروع کار برداشت انجیر در شهرستان، متوسط تولید در هر هکتار را ۳٫۵ تن و در بعضی باغ ها تا پنج تن ذکر کرد.
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه خبر داد
69ee017f-1409-443a-b8a5-450f6871f0b3.jpg
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه با اشاره به شروع کار برداشت انجیر در شهرستان، متوسط تولید در هر هکتار را ۳٫۵ تن و در بعضی باغ ها تا پنج تن ذکر کرد.
آغاز برداشت 80 تن انجیر از باغ های ابرکوه
رئیس جهاد کشاورزی ابرکوه:
آغاز برداشت 80 تن انجیر از باغ های ابرکوه
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه با اشاره به شروع کار برداشت انجیر در شهرستان، متوسط تولید در هر هکتار را ۳٫۵ تن و در بعضی باغ ها تا پنج تن ذکر کرد.
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه، از تاکستان ها به عنوان مناطق کم آبخواه یاد کرد و گفت: برداشت محصول انگور از 250 هکتار باغ های این شهرستان آغاز شد.
رئیس جهاد کشاورزی ابرکوه:
n82982676-72458875.jpg
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه، از تاکستان ها به عنوان مناطق کم آبخواه یاد کرد و گفت: برداشت محصول انگور از 250 هکتار باغ های این شهرستان آغاز شد.
برآورد تولید بیش از 4 هزار تن انگور در 250 هکتار باغات ابرکوه
آغاز فصل برداشت انگور؛
برآورد تولید بیش از 4 هزار تن انگور در 250 هکتار باغات ابرکوه
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه، از تاکستان ها به عنوان مناطق کم آبخواه یاد کرد و گفت: برداشت محصول انگور از 250 هکتار باغ های این شهرستان آغاز شد.
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: سطح زیرکشت طالبی محلی در ابرکوه که به «مجیدی» معروف است از 50 هکتار با کاهش 70 درصدی به 15 هکتار در سال جاری رسید.
آغاز فصل برداشت انگور؛
2-3-1.jpg
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: سطح زیرکشت طالبی محلی در ابرکوه که به «مجیدی» معروف است از 50 هکتار با کاهش 70 درصدی به 15 هکتار در سال جاری رسید.
کاهش 70 درصدی سطح زیرکشت طالبی در ابرکوه
به دلیل کاهش بارندگی رخ داد
کاهش 70 درصدی سطح زیرکشت طالبی در ابرکوه
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: سطح زیرکشت طالبی محلی در ابرکوه که به «مجیدی» معروف است از 50 هکتار با کاهش 70 درصدی به 15 هکتار در سال جاری رسید.
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه، گفت : با توجه به کاهش بارندگی در سال های اخیر و اُفت آب های زیرزمینی، کشاورزان ابرکوه از کشت هندوانه خودداری کنند.
به دلیل کاهش بارندگی رخ داد
56183.jpg
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه، گفت : با توجه به کاهش بارندگی در سال های اخیر و اُفت آب های زیرزمینی، کشاورزان ابرکوه از کشت هندوانه خودداری کنند.
کشاورزان ابرکوه از کاشت هندوانه پرهیز کنند/ مصرف 400 لیتر آب برای تولید یک کیلو هندوانه
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه:
کشاورزان ابرکوه از کاشت هندوانه پرهیز کنند/ مصرف 400 لیتر آب برای تولید یک کیلو هندوانه
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه، گفت : با توجه به کاهش بارندگی در سال های اخیر و اُفت آب های زیرزمینی، کشاورزان ابرکوه از کشت هندوانه خودداری کنند.
خرید 3 هزار تن محصولات کشاورزی و دامی به ارزش 50 میلیارد ریال از کشاورزان ابرکوه
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه:
خرید 3 هزار تن محصولات کشاورزی و دامی به ارزش 50 میلیارد ریال از کشاورزان ابرکوه
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه گفت : در سال گذشته بیش از 3 هزار تن محصولات کشاورزی و دامی تولیدی، به ارزش 50 میلیارد ریال از کشاورزان شهرستان خریداری شد.
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه از افزايش 11 هكتاري سطح كاشت رعفران در اين شهرستان خبر داد.
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه:
1450811.jpg
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه از افزايش 11 هكتاري سطح كاشت رعفران در اين شهرستان خبر داد.
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: با آغاز برداشت محصول زغفران در 50 هکتار از اراضی زیرکشت این گیاه پیش بینی می شود، در سال 1396 در این شهرستان 180 کیلوگرم محصول زعفران برداشت شود.
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه:
1443334 (1).jpg
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: با آغاز برداشت محصول زغفران در 50 هکتار از اراضی زیرکشت این گیاه پیش بینی می شود، در سال 1396 در این شهرستان 180 کیلوگرم محصول زعفران برداشت شود.
نمایش 1 - 20 از 80 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 4

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کشاورزی ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب کشاورزی ابرکوه.

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب کشاورزی ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد