Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب کلاه برداری اینترنتی.

فرمانده انتظامی ابرکوه گفت : شب گذشته طی عملیات کلاه‌برداری اینترنتی، مبلغ 109 میلیون ریال وجه نقد از حساب افراد شهرستان، سرقت شده است.
شب گذشته اتفاق افتاد
serghat.jpg
فرمانده انتظامی ابرکوه گفت : شب گذشته طی عملیات کلاه‌برداری اینترنتی، مبلغ 109 میلیون ریال وجه نقد از حساب افراد شهرستان، سرقت شده است.
کلاه‌برداری 109 میلیون ریالی از حساب بانکی 3 شهروند ابرکوهی
شب گذشته اتفاق افتاد
کلاه‌برداری 109 میلیون ریالی از حساب بانکی 3 شهروند ابرکوهی
فرمانده انتظامی ابرکوه گفت : شب گذشته طی عملیات کلاه‌برداری اینترنتی، مبلغ 109 میلیون ریال وجه نقد از حساب افراد شهرستان، برداشت شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کلاه برداری اینترنتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب کلاه برداری اینترنتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب کلاه برداری اینترنتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد