Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب کورس های کشوری.

آسیب دیدگی اسب های کورسی مانع ادامه فعالیت هیئت سوارکاری ابرکوه شد
رئیس هیئت سوارکاری:
آسیب دیدگی اسب های کورسی مانع ادامه فعالیت هیئت سوارکاری ابرکوه شد
رئیس هیئت سوارکاری ابرکوه گفت: عدم حضور اسب های ابرکوه در کورس های پائیزه تهران و یزد عمدتا به دلیل آسیب های فیزیکی شدید به اندام حرکتی اسب ها می باشد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کورس های کشوری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کورس های کشوری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب کورس های کشوری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب کورس های کشوری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد