Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب گندم ابرکوه.

مدیرجهاد کشاورزی ابرکوه گفت : تولید گندم در ابرکوه نسبت به سال زراعی گذشته، به دلیل کاهش بارندگی، افت سطح آب های زیرزمینی و تداوم 2دهه پدیده خشکسالی کاهش داشته است.
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه:
n82967851-72431533-300x225.jpg
مدیرجهاد کشاورزی ابرکوه گفت : تولید گندم در ابرکوه نسبت به سال زراعی گذشته، به دلیل کاهش بارندگی، افت سطح آب های زیرزمینی و تداوم 2دهه پدیده خشکسالی کاهش داشته است.
کاهش 10 درصدی تولید گندم در ابرکوه نسبت به سال گذشته
مدیرجهاد کشاورزی ابرکوه خبر داد
کاهش 10 درصدی تولید گندم در ابرکوه نسبت به سال گذشته
مدیرجهاد کشاورزی ابرکوه گفت : تولید گندم در ابرکوه نسبت به سال زراعی گذشته، به دلیل کاهش بارندگی، افت سطح آب های زیرزمینی و تداوم 2دهه پدیده خشکسالی کاهش داشته است.
خرید 3 هزار تن محصولات کشاورزی و دامی به ارزش 50 میلیارد ریال از کشاورزان ابرکوه
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه:
خرید 3 هزار تن محصولات کشاورزی و دامی به ارزش 50 میلیارد ریال از کشاورزان ابرکوه
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه گفت : در سال گذشته بیش از 3 هزار تن محصولات کشاورزی و دامی تولیدی، به ارزش 50 میلیارد ریال از کشاورزان شهرستان خریداری شد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: شهرستان ‌های خاتم، ابرکوه و بهاباد از مناطق عمده کشت گندم به شمار می‌روند و کشاورزان باید نسبت به بیمه مزارع گندم در برابر حوادث غیرمترقبه اقدام کنند.
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه:
1831606.jpg
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: شهرستان ‌های خاتم، ابرکوه و بهاباد از مناطق عمده کشت گندم به شمار می‌روند و کشاورزان باید نسبت به بیمه مزارع گندم در برابر حوادث غیرمترقبه اقدام کنند.
عمده کشت گندم استان یزد در شهرستان های ابرکوه، بهاباد و خاتم
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد خبر داد
عمده کشت گندم استان یزد در شهرستان های ابرکوه، بهاباد و خاتم
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: شهرستان ‌های خاتم، ابرکوه و بهاباد از مناطق عمده کشت گندم به شمار می‌روند و کشاورزان باید نسبت به بیمه مزارع گندم در برابر حوادث غیرمترقبه اقدام کنند.
مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: در سال جاری با خرید 15هزار و 645 تن گندم مازاد برمصرف کشاورزان کار خرید محصول در این شهرستان پایان یافت.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد خبر داد
1363201.jpg
مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: در سال جاری با خرید 15هزار و 645 تن گندم مازاد برمصرف کشاورزان کار خرید محصول در این شهرستان پایان یافت.
پایان خرید بیش از 15 هزار تن محصول گندم از کشاورزان ابرکوهی
مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی ابرکوه خبر داد
پایان خرید بیش از 15 هزار تن محصول گندم از کشاورزان ابرکوهی
مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: در سال جاری با خرید 15هزار و 645 تن گندم مازاد برمصرف کشاورزان کار خرید محصول در این شهرستان پایان یافت.
خرید 15 هزار و 700 تن گندم از کشاورزان ابرکوه/ تأمین 70 درصد گندم استان یزد در ابرکوه
رئیس اداره جهاد کشاورزی ابرکوه مطرح کرد
خرید 15 هزار و 700 تن گندم از کشاورزان ابرکوه/ تأمین 70 درصد گندم استان یزد در ابرکوه
رئیس اداره جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: ابرکوه، با تأمین بیش از 70 درصد گندم استان یزد، مقام اول برداشت گندم را در بین شهرستان ها کسب کرد.
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: این شهرستان در تولید برخی محصول زراعی و باغی مقام نخست استان یزد را دارد، برای چهارمین سال متوالی رتبه نخست خرید گندم را کسب کرد.
رئیس اداره جهاد کشاورزی ابرکوه مطرح کرد
images-100.jpg
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: این شهرستان در تولید برخی محصول زراعی و باغی مقام نخست استان یزد را دارد، برای چهارمین سال متوالی رتبه نخست خرید گندم را کسب کرد.
گندم ابرکوه برای چهارمین سال، مقام اول استان را کسب کرد
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه:
گندم ابرکوه برای چهارمین سال، مقام اول استان را کسب کرد
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: این شهرستان در تولید برخی محصول زراعی و باغی مقام نخست استان یزد را دارد، برای چهارمین سال متوالی رتبه نخست خرید گندم را کسب کرد.
بازدید مدیرکل سازمان تعاون روستایی استان از مراکز خرید گندم ابرکوه+ تصاویر
ساعتی پیش انجام شد
بازدید مدیرکل سازمان تعاون روستایی استان از مراکز خرید گندم ابرکوه+ تصاویر
صبح امروز مدیر کل سازمان تعاون روستایی استان یزد، از مراکز خرید گندم در شهرستان ابرکوه بازدید کرد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت: سال گذشته با خرید بیش از 15 هزار تن از ابرکوه‌، این شهرستان برای سومین سال پیاپی رتبه نخست استان را در خرید گندم به خود اختصاص داد‌ه و امیدواریم امسال نیز با...
ساعتی پیش انجام شد
139511220847118659958594.jpg
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت: سال گذشته با خرید بیش از 15 هزار تن از ابرکوه‌، این شهرستان برای سومین سال پیاپی رتبه نخست استان را در خرید گندم به خود اختصاص داد‌ه و امیدواریم امسال نیز با...
پیش بینی خرید بیش از 16 هزار تن گندم از کشاورزان ابرکوهی
امسال رخ می دهد؛
پیش بینی خرید بیش از 16 هزار تن گندم از کشاورزان ابرکوهی
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت: سال گذشته با خرید بیش از 15 هزار تن از ابرکوه‌، این شهرستان برای سومین سال پیاپی رتبه نخست استان را در خرید گندم به خود اختصاص داد‌ه و امیدواریم امسال نیز با خرید بیش از 16 هزار تن مقام نخست استان را کسب کند.
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۶ هزار تن محصول گندم مازاد بر مصرف کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شود.
امسال رخ می دهد؛
th1-1.jpg
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۶ هزار تن محصول گندم مازاد بر مصرف کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شود.
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۶ هزار تن محصول گندم مازاد بر مصرف کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شود.
امسال رخ می دهد؛
th1.jpg
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۶ هزار تن محصول گندم مازاد بر مصرف کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شود.
پیش بینی خرید ۱۶ هزار تن گندم از کشاورزان ابرکوهی
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه خبر داد
پیش بینی خرید ۱۶ هزار تن گندم از کشاورزان ابرکوهی
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۶ هزار تن محصول گندم مازاد بر مصرف کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شود.
کاشت 100 درصدی گندم به صورت مکانیزه، در ابرکوه
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه خبر داد
کاشت 100 درصدی گندم به صورت مکانیزه، در ابرکوه
کشاورزان ابرکوهی امسال 2 هزار و 900 هکتار گندم و 500 هکتار جو به زیرکشت بردند که این میزان بخاطر بحران منابع آبی و تبدیل اراضی به باغات پسته نسبت به سال قبل 10درصد کاهش دارد.
خردیداری بیش از 21 هزار تن گندم از کشاورزان یزدی/ ابرکوه و خاتم با بیشترین محصول در صدر هستند
معاون امور زراعت جهاد یزد:
خردیداری بیش از 21 هزار تن گندم از کشاورزان یزدی/ ابرکوه و خاتم با بیشترین محصول در صدر هستند
معاون امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت: خرید گندم در استان پایان یافت و مقدار 21هزار و 320 تن گندم به ارزش 270 میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شد.
گندم ابرکوه، همچنان مقام اول استان را به خود اختصاص داد
برای سومین سال؛
گندم ابرکوه، همچنان مقام اول استان را به خود اختصاص داد
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه با توجه به رشد بی سابقه خرید گندم در10سال گذشته گفت: ابرکوه برای سومین سال پیاپی رتبه نخست استانی را در خرید به خود اختصاص داده است.
خرید گندم در ابرکوه؛ 70 درصد افزایش داشته است
مدیرجهاد کشاورزی ابرکوه:
خرید گندم در ابرکوه؛ 70 درصد افزایش داشته است
مدیرجهاد کشاورزی ابرکوه گفت: خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در این شهرستان ازمرز 15هزار و 700 تن گذشت که این رقم نسبت مدت مشابه سال گذشته 70 درصد رشد داشته است.
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 2

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب گندم ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب گندم ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد