Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:


سردار نقدی با بیان اینکه بسیج یک نمونه منحصر به فرد در تمام ایده های موجود در عالم است عنوان کرد: الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت بسیج، زراندوزی و اجبار حکومت نیست.

به گزارش سرو ابرکوه، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه الغدیر یزد با اشاره به اینکه بسیج یکی از ارکان ایرانی اسلامی پیشرفت در جامعه می باشد، اظهار داشت: اگر دنبال این می گردیم که الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت را نظریه پردازی کنیم یکی از ارکان این الگو که در عمل پیاده شده و یک نمونه منحصر به فرد در تمام ایده های موجود در عالم می باشد بسیج است.

سردار نقدی با بیان اینکه مفهوم بسیج یعنی حرکت برای رضای خدا است، عنوان کرد: الگویی که بسیج برای پیشرفت کردن ارائه می دهد نه برای زر اندوزی، جمع کردن ذخایر مادی و لذت های فردی، و نه برای اجبار حکومت و الزامات عمومی می باشد بلکه پیشرفت کردن با تمام عشق و وجود برای خدا و رفاه جامعه می باشد.

وی با عنوان اینکه الگوی بسیج صرفاً در راستای عشق به خداوند و ولایت فقیه است، ابراز کرد: الگو های مادی گرایی غرب بر خلاف الگو های ایرانی و اسلامی، لذت جویی را عامل حرکت و پیشرفت در جامعه خود می دانند و همچنین الگوها ی سوسیالیستی حاکم در غرب، جو تاریخی و حاکمیت دولتی را عامل اصلی در پیشرفت جامعه خود می دانند.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

استان یزد استان یزد