Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

توسط رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور انجام شد


شورای تخصصی برنامه ریزی و اقتصاد دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد به ریاست رئیس دانشگاه آزاد ابرکوه در ردیف 5 استان برتر قرار گرفت و توسط دکتر میرزاده تجلیل شد.

به گزارش سرو ابرکوه، شورای تخصصی برنامه ریزی و اقتصاد دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد به ریاست عباس علوی راد رئیس دانشگاه آزاد ابرکوه، جزء 5 استان برتر کشور بود که توسط حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور مورد تجلیل قرار گرفت.

علوی‌راد در این رابطه اظهار کرد: پس از ارزیابی فعالیت یکساله شوراهای تخصصی برنامه ریزی و اقتصاد دانش‌بنیان دانشگاه‌های آزاد اسلامی سراسر کشور، شورای استان یزد به واسطه پاسخگویی مناسب، ارسال گزارش‌های به موقع در برنامه هایی که معاونت برنامه ریزی به استان‌ها اعلام می‌کرد، در جمع 5 استان برتر قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با توجه به سیاست ها و راهبردهای دانشگاه در برنامه ششم توسعه و پذیرش واقعیت هایی چون کاهش دانشجو، سیاست افزایش درآمد غیرشهریه ای را دنبال می کند و این سیاست نیازمند برنامه ریزی جامع و اجرای دقیق آن در واحدهای دانشگاهی استان است تا بتوانیم در پایان برنامه ششم توسعه علیرغم کاهش پذیرش دانشجو به اهداف از پیش تعیین شده دست یابیم.

علوی راد حفظ کیان و بقای دانشگاه را با توجه به عدم برخورداری از بودجه‌های دولتی تأمین منابع مالی مورد نیاز از بخش تکیه بر درآمدهای غیرشهریه ای دانست و افزود: دانشگاه اقدامات موثر و قابل تحسینی را همچون طرح‌های ساها و شفا، اجرای طرح های کشت گلخانه ای در واحدها و اخیراً تبدیل به احسن املاک مورد نیاز دانشگاه انجام داده که با برنامه ریزی دقیق اهداف دانشگاه برای تحقق درآمدهای غیرشهریه ای محقق می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه گفت: استفاده از تخصص و مهارت سرمایه های انسانی دانشگاه دستیابی به درآمدهای غیرشهریه ای را محقق خواهد کرد و دانشگاه با بکارگیری از ظرفیت نیروهای ماهر و متخصص خود که هر کدام در بخشی تخصص و مهارت دارند می‌تواند سرمایه گذاری‌های مطمئن و اثرگذاری در جامعه داشته تا علاوه بر بروز استعداد نیروی انسانی خود هدف سازمان در تحقق درآمد غیرشهریه‌ای محقق شود.

انتهای پیام/م.ف
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

استان یزد استان یزد