Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد:


فرمانده سپاه الغدیر در نشستی که با حضور مسئولین انجمن های بسیج هنرمندان و مدیر کل صداوسیمای استان برگزارشد گفت: مأموریت بسیج هنرمندان ورود به عرصه های هنر در داخل کشور و دینی کردن آنها و در درجه دوم نیز ترویج آن در بیرون از منطقه جغرافیایی می باشد و از همه مهمتر نیز در این راستا تربیت نیروی متخصص متعهد در قالب دین در کشور است و پس از آن نیز آن را در کشورهای دیگر ترویج کنیم. به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه الغدیر یزد ، فرمانده سپاه الغدیر در نشستی که با حضور مسئولین انجمن های بسیج هنرمندان و مدیر کل صداوسیمای استان برگزارشد گفت: مأموریت بسیج هنرمندان ورود به عرصه های هنر در داخل کشور و دینی کردن آنها و در درجه دوم نیز ترویج آن در بیرون از منطقه جغرافیایی می باشد و از همه مهمتر نیز در این راستا تربیت نیروی متخصص متعهد در قالب دین در کشور است و پس از آن نیز آن را در کشورهای دیگر ترویج کنیم. سردار فتوحی افزود: بسیج در هر یک از اقشار همچون هنرمندان ، بر اساس نیاز ها و برحسب مقتضیات  تشکیل شده اند و مأموریت سپاه و بسیج نیز در این راستا حفظ دستاوردهای انقلاب است به نحوی که هر گاه خدشه ای بر یکی از این عرصه ها وارد شود ، سپاه و بسیج باید وارد شود و یکی از بهترین راه ها برای ورود ، عرصه هنر است . وی بیان کرد: با توجه به ورود فرهنگ بیگانه و متنوع در درون فرهنگ اصیل ایرانی باید برای حفظ دستاوردها و ایجاد الگوها تلاش کنیم و با ایجاد و ترویج الگوهای ایرانی اسلامی در جهت نشر آن به تمامی جهان ورود پیدا کنیم. فرمانده سپاه الغدیر استان تصریح کرد: ماموریت بسیج هنرمندان ورود به عرصه های هنر در داخل کشور و دینی کردن آنها و در درجه دوم نیز ترویج آن در بیرون از منطقه جغرافیایی می باشد و از همه مهمتر نیز در این راستا تربیت نیروی متخصص متعهد در قالب دین در کشور است و پس از آن نیز آن را در کشورهای دیگر ترویج کنیم. سردار فتوحی در پایان خاطر نشان کرد: اینک پس از سه دهه ، انقلاب اسلامی در اوج است . نگاه کشورهای مختلف  جهان به سمت ماست و دست نیاز به سوی کشور ما دراز کرده اند . بنابراین ما باید با الگوسازی، آنها را در راستای اهداف متعالی انقلاب اسلامی راهنمایی کنیم .

فرمانده سپاه الغدیر در نشستی که با حضور مسئولین انجمن های بسیج هنرمندان و مدیر کل صداوسیمای استان برگزارشد گفت: مأموریت بسیج هنرمندان ورود به عرصه های هنر در داخل کشور و دینی کردن آنها و در درجه دوم نیز ترویج آن در بیرون از منطقه جغرافیایی می باشد و از همه مهمتر نیز در این راستا تربیت نیروی متخصص متعهد در قالب دین در کشور است و پس از آن نیز آن را در کشورهای دیگر ترویج کنیم.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه الغدیر یزد ، فرمانده سپاه الغدیر در نشستی که با حضور مسئولین انجمن های بسیج هنرمندان و مدیر کل صداوسیمای استان برگزارشد گفت: مأموریت بسیج هنرمندان ورود به عرصه های هنر در داخل کشور و دینی کردن آنها و در درجه دوم نیز ترویج آن در بیرون از منطقه جغرافیایی می باشد و از همه مهمتر نیز در این راستا تربیت نیروی متخصص متعهد در قالب دین در کشور است و پس از آن نیز آن را در کشورهای دیگر ترویج کنیم. سردار فتوحی افزود: بسیج در هر یک از اقشار همچون هنرمندان ، بر اساس نیاز ها و برحسب مقتضیات  تشکیل شده اند و مأموریت سپاه و بسیج نیز در این راستا حفظ دستاوردهای انقلاب است به نحوی که هر گاه خدشه ای بر یکی از این عرصه ها وارد شود ، سپاه و بسیج باید وارد شود و یکی از بهترین راه ها برای ورود ، عرصه هنر است . وی بیان کرد: با توجه به ورود فرهنگ بیگانه و متنوع در درون فرهنگ اصیل ایرانی باید برای حفظ دستاوردها و ایجاد الگوها تلاش کنیم و با ایجاد و ترویج الگوهای ایرانی اسلامی در جهت نشر آن به تمامی جهان ورود پیدا کنیم. فرمانده سپاه الغدیر استان تصریح کرد: ماموریت بسیج هنرمندان ورود به عرصه های هنر در داخل کشور و دینی کردن آنها و در درجه دوم نیز ترویج آن در بیرون از منطقه جغرافیایی می باشد و از همه مهمتر نیز در این راستا تربیت نیروی متخصص متعهد در قالب دین در کشور است و پس از آن نیز آن را در کشورهای دیگر ترویج کنیم. سردار فتوحی در پایان خاطر نشان کرد: اینک پس از سه دهه ، انقلاب اسلامی در اوج است . نگاه کشورهای مختلف  جهان به سمت ماست و دست نیاز به سوی کشور ما دراز کرده اند . بنابراین ما باید با الگوسازی، آنها را در راستای اهداف متعالی انقلاب اسلامی راهنمایی کنیم .رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

استان یزد استان یزد