Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

آگهی مناقصه عمومی؛


شهرداری ابرکوه امور مربوط به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار را با برگزاری مناقصه، به بخش خصوصی واگذار می کند.

به گزارش سرو ابرکوه به نقل از روابط عمومی شهرداری ابرکوه، شهرداری به استناد مجوز شماره 635 مورخ 5/10/95 شورای اسلامی شهر در نظر دارد، امور مربوط به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، جهت نظارت بر امور اجرایی در کارگاه های دائم و موقت شهرداری را به مناقصه بگذارد.

شهرداری این مسئولیت را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و انعقاد قرارداد یکساله پیمانکاری، به افراد واجدالشرایط دارای مدرک تحصیلی بهداشت حرفه ای و سابقه کار مفید و مرتبط با رشته تحصیلی واگذار می نماید.

متقاضیان می توانند جهت اطلاع از سایر شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 2/11/95 به واحد امور مالی شهرداری ابرکوه مراجعه نمایند.

انتهای پیام/ ف
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

استان یزد استان یزد