Skip to Content

محتوا با برچسب صنعت اسب ابرکوه.

گلایه‌های مسئول اجرایی اولین همایش معرفی صنعت اسب ابرکوه؛
از حمایت مسئولین در اولین همایش صنعت اسب محروم بودیم/ توقع اختصاص بودجه‌های کلان نداریم/ ابرکوه حمایت شود مهد پرورش اسب کشور می‌شود
مسئول اجرایی نخستین همایش معرفی صنعت اسب ابرکوه، گفت : در صورت حمایت مسئولین از این صنعت، شهرستان ابرکوه این موقعیت را دارد که به مهد پرورش اسب در کشور تبدیل شود.

ویژه شهرستان ویژه شهرستان

محتوا با برچسب صنعت اسب ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه استان ویژه استان

محتوا با برچسب صنعت اسب ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

عناوین اصلی عناوین اصلی

محتوا با برچسب صنعت اسب ابرکوه.

از حمایت مسئولین در اولین همایش صنعت اسب محروم بودیم/ توقع اختصاص بودجه‌های کلان نداریم/ ابرکوه حمایت شود مهد پرورش اسب کشور می‌شود
گلایه‌های مسئول اجرایی اولین همایش معرفی صنعت اسب ابرکوه؛
از حمایت مسئولین در اولین همایش صنعت اسب محروم بودیم/ توقع اختصاص بودجه‌های کلان نداریم/ ابرکوه حمایت شود مهد پرورش اسب کشور می‌شود
مسئول اجرایی نخستین همایش معرفی صنعت اسب ابرکوه، گفت : در صورت حمایت مسئولین از این صنعت، شهرستان ابرکوه این موقعیت را دارد که به مهد پرورش اسب در کشور تبدیل شود.
برگزاری نخستین همایش بزرگ صنعت اسب اصیل ابرکوه به روایت تصویر
برای اولین بار در ابرکوه صورت گرفت
برگزاری نخستین همایش بزرگ صنعت اسب اصیل ابرکوه به روایت تصویر
شب گذشته نخستین همایش بزرگ معرفی صنعت اسب اصیل ابرکوه همراه با نمایش زیباترین اسب های شهرستان، در استادیوم شهید پوراکبری برگزار شد.

عناوین ایران و جهان عناوین ایران و جهان

محتوا با برچسب صنعت اسب ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ورزشی ورزشی

محتوا با برچسب صنعت اسب ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تصویر روز تصویر روز

محتوا با برچسب صنعت اسب ابرکوه.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب صنعت اسب ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب صنعت اسب ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب صنعت اسب ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

دانلود ها دانلود ها

محتوا با برچسب صنعت اسب ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

فرهنگی تبلیغی فرهنگی تبلیغی