Skip to Content

محتوا با برچسب نخستین همایش صنعت اسب ابرکوه.

گلایه‌های مسئول اجرایی اولین همایش معرفی صنعت اسب ابرکوه؛
از حمایت مسئولین در اولین همایش صنعت اسب محروم بودیم/ توقع اختصاص بودجه‌های کلان نداریم/ ابرکوه حمایت شود مهد پرورش اسب کشور می‌شود
مسئول اجرایی نخستین همایش معرفی صنعت اسب ابرکوه، گفت : در صورت حمایت مسئولین از این صنعت، شهرستان ابرکوه این موقعیت را دارد که به مهد پرورش اسب در کشور تبدیل شود.

ویژه شهرستان ویژه شهرستان

محتوا با برچسب نخستین همایش صنعت اسب ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه استان ویژه استان

محتوا با برچسب نخستین همایش صنعت اسب ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

عناوین اصلی عناوین اصلی

محتوا با برچسب نخستین همایش صنعت اسب ابرکوه.

از حمایت مسئولین در اولین همایش صنعت اسب محروم بودیم/ توقع اختصاص بودجه‌های کلان نداریم/ ابرکوه حمایت شود مهد پرورش اسب کشور می‌شود
گلایه‌های مسئول اجرایی اولین همایش معرفی صنعت اسب ابرکوه؛
از حمایت مسئولین در اولین همایش صنعت اسب محروم بودیم/ توقع اختصاص بودجه‌های کلان نداریم/ ابرکوه حمایت شود مهد پرورش اسب کشور می‌شود
مسئول اجرایی نخستین همایش معرفی صنعت اسب ابرکوه، گفت : در صورت حمایت مسئولین از این صنعت، شهرستان ابرکوه این موقعیت را دارد که به مهد پرورش اسب در کشور تبدیل شود.
برگزاری نخستین همایش بزرگ صنعت اسب اصیل ابرکوه به روایت تصویر
برای اولین بار در ابرکوه صورت گرفت
برگزاری نخستین همایش بزرگ صنعت اسب اصیل ابرکوه به روایت تصویر
شب گذشته نخستین همایش بزرگ معرفی صنعت اسب اصیل ابرکوه همراه با نمایش زیباترین اسب های شهرستان، در استادیوم شهید پوراکبری برگزار شد.

عناوین ایران و جهان عناوین ایران و جهان

محتوا با برچسب نخستین همایش صنعت اسب ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ورزشی ورزشی

محتوا با برچسب نخستین همایش صنعت اسب ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تصویر روز تصویر روز

محتوا با برچسب نخستین همایش صنعت اسب ابرکوه.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نخستین همایش صنعت اسب ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب نخستین همایش صنعت اسب ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب نخستین همایش صنعت اسب ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

دانلود ها دانلود ها

محتوا با برچسب نخستین همایش صنعت اسب ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

فرهنگی تبلیغی فرهنگی تبلیغی

محتوا با برچسب نخستین همایش صنعت اسب ابرکوه.